28 rokov pôsobenia spoločnosti v oblasti SBS

Naša spoločnosť s dlhodobou históriou a cennými skúsenosťami oslavuje 28. výročie pôsobenia v oblasti súkromnej bezpečnostnej služby na Slovensku.

S úctou k našim dlhoročným  odberateľom pripravil  management spoločnosti program výhod ktoré majú možnosť  využiť. Veríme, že tak ako 28 rokov ochrany majetku našich odberateľov sa budú skúsenosti a dobré meno spoločnosti prehĺbovať v krivke času ďalšie roky.

Gratulujeme vedeniu spoločnosti a zamestnancom, ktorí denne vytvárajú pevný piliér tejto spoločnosti s názvom TREND SECURITY s.r.o.

Slovenčina