TREND SECURITY s.r.o.

Spoločnosť TREND SECURITY s.r.o. má históriu ktorá zasahuje do rokov 1987

  • vznikom materskej spoločnosti Ekomont-SBS s.r.o.ktorej hlavnou náplňou činnosti bola ochrana majetku "súkromná bezpečnostná služba". V roku 2012 oslavujeme 25. Výročie pôsobenia na Slovensku v tejto sfére podnikania.
  • vývoj a doba nevyhnutná na nové zmeny nás posunula ďalej smerom fúzií a vývoja podliehajúcich EURÓPSKYM ŠTANDARDOM k dnešnej štruktúre spoločnosti s názvom TREND SECURITY s.r.o. Spoločnosť - ktorej činnosť sa rozšírila o prínosnú časť riešenia bezpečnosti a možnosti prispieť k rástu spoločnosti našich odberateľov:
    • interný audit spoločnosti v oblasti ekonomického-účtovného-mzdového spracovania administratív.
    • správcovská činnosť budov
  • týmto rozšírením činnosti v súčastnosti poskytujeme komplexné vývojové postupy managementu našej spoločnosti zapracované v plynulosti ekonomického a riadiaceho charakteru spoločnosti. Súčasne oblasť súkromnej bezpečnostnej služby s plynulosťou chodu služieb spojených s možnosťou správcovskej činnosti budov.

Našim cieľom je spokojnosť našich odberateľov s profesionálnym prístupom našich zamestnancov a top-manažmentu spoločnosti.

 

"Čas pre nás musí byť nástrojom, nie výhovorkou"

KENNEDY J.F.