References

Spoločnosť TREND SECURITY s.r.o. mapuje existenciu od roku 1987 v materskej spoločnosti EKOmont SBS, s.r.o., získaním certifikácie ISO 9001 sa modernizovala v managemente a riadení a transformáciou vzniku novej spoločnosti naďalej počas týchto rokov spolupracuje so spokojnosťou odberateľov:

  • MINISTERSTVO PÔDOHOSPODARSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SK
  • ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  • ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV
  • SUDOP s.r.o. Košice
  • ARGO
  • IRPS s.r.o.
  • EURO REAL-SK s.r.o.
  • ZOPOS s.r.o.
  • EKOMONT servis s.r.o.
  • ZERO s.r.o. Košice
  • ĎALŠÍ MENŠI ODBERATELIA...