Zabezpečovanie poriadku na miestne zhromažďovanie osôb

Postup poskytnutia služby 6. bodu „Zabezpečovanie poriadku na miestne zhromažďovanie osôb“

  • ponuka je vypracovaná na základe špeciálnych požiadaviek odberateľa
  • cenová ponuka je pripravená v súlade s medzinárodnými štandardmi, pracovník/hodina výkonu ochrany nehnuteľného majetku

"MENOVANÉ POSTUPY NIE SÚ SPOPLATŇOVANÉ"