Prevoz finančných hotovosti

Postup poskytnutia služby 9. bodu „Prevoz finančných hotovosti“

  • vypracovanie plánu prevozu finančných prostriedkov
  • varianta využitia firemného motorového vozidla
  • varianta využitia motorového vozidla odberateľa
  • cenová ponuka je pripravená v súlade s medzinárodnými štandardmi, ozbrojený pracovník/hodina výkonu prevoz finančných hotovost

CENA NA HODINU JE VIAZANÁ K PRACOVNÍKOVI, NIE K VÝŠKE FINANČNEJ HOTOVOSTI