Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému a vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu

Postup poskytnutia služby 8. bodu „vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu“

  • spoločnosť pripravuje samostatné zabezpečenie zabezpečovacích systémov, momentálne spolupracuje so subdodavateľmi
  • vyhodnotenie je spracovávané na základe kontroly zabezpečovacieho systému a vytváraná v spolupráci so subdodávateľom
  • táto služba je spracovávaná na základe dohody s odberateľom
  • cenová ponuka je pripravená v súlade s medzinárodnými štandardmi na základe spolupráce so subdodavateľmi