Ochrana osôb

Postup poskytnutia služby 3. bodu „Ochrana osôb“

  • vypracovanie plánu ochrany osoby,osôb podľa požiadavky odberateľa
  • plán ochrany je vypracovaný na základe objednávky vypracovania plánu ochrany, je spoplatňovaný
  • cenová ponuka je pripravená v súlade s medzinárodnými štandardmi
  1. ozbrojený pracovník/hodina výkonu ochrany osôb,
  2. neozbrojený pracovník/hodina výkonu ochrany osôb,
  3. ochrana pracovník+pes/hodina výkonu ochrany osôb