Ochrana majetku na iných než verejne prístupných miestach

Postup poskytnutia služby 5. bodu „Ochrana majetku na iných než verejne prístupných miestach“

  • ponuka je vypracovaná na základe špeciálnych požiadaviek odberateľa
  • cenová ponuka je pripravená v súlade s medzinárodnými štandardmi, pracovník/hodina výkonu ochrany nehnuteľného majetku

"MENOVANÉ POSTUPY NIE SÚ SPOPLATŇOVANÉ"