Ochrana hnuteľného majetku

Postup poskytnutia služby 2. bodu „Ochrana hnuteľného majetku“ je v súvislosti s bodom 1.“Ochrana objektu“

  • zoznam, prehľadnosť súpisu hnuteľného majetku
  • monitorovanie objektu k výkonu ochrany hnuteľného majetku
  • cenová ponuka je pripravená v súlade s medzinárodnými štandardmi, táto služba je súčasťou cenovej ponuky ochrana nehnuteľného majetku. Nie je samostatne spolplatňovaná.