Vypracovanie plánu ochrany objektu

Postup poskytnutia služby 12. bodu „Vypracovanie plánu ochrany objektu“

  • vypracovanie samostatného plánu ochrany objektu, kamerový systém, krízový plán narušenia objektu, postup pracovníkov pri narušení objektu podľa medzinárodných štandardov v súlade so zákonom o SBS je pripravovaný na objednávku
  • cena plánu ochrany objektu na objednávku je 665,- eur + DPH

VYPRACOVANIE PLÁNU OCHRANY V KOMBINCII S OBJEDNÁVKOU SLUŽBY BODOV 1-10 NIE JE SPOPLATŇOVANÁ