Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému, alebo poplachového systému

Postup poskytnutia služby 7. bodu „Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému“

  • spoločnosť pripravuje samostatné zabezpečenie zabezpečovacích systémov, momentálne spolupracuje so subdodavateľmi
  • výber a ponuka zabezpečovacích systémov prostredníctvom subdodávateľa
  • táto služba je spracovávaná na základe dohody s odberateľom
  • cenová ponuka je pripravená v súlade s medzinárodnými štandardmi na základe spolupráce so subdodavateľmi