Ochrana majetku a osôb pri preprave

Postup poskytnutia služby 10. bodu „Ochrana majetku a osôb pri preprave“

  • vypracovanie cenovej kalkulácie na základe požiadaviek a dohody s odberateľom
  • varianta využitia firemného motorového vozidla
  • varianta využitia motorového vozidla odberateľa
  • cenová ponuka je pripravená v súlade s medzinárodnými štandardmi, ozbrojený pracovník/hodina výkonu ochrana majetku a osôb pri preprave